top of page

GREETING LIBRARY

Top
General

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ - general

Շնորհավորում ենք քեզ այս գեղեցիկ օրվա առթիվ:

Shnorhavorum enq qez ays geghetsik orva artiv.

Congratulations on your beautiful day!

ՍԵՐ - love

Love

Թող Ձեր միությունը օրհնվի

Ձեր սիրող սրտերը միաձուլվի,

Թող Ձեր գալիքը լինի լուսավոր

Իսկ Ձեր ապագան լինի փառավոր,

Երջանիկ եղեք, համատեղ կյանքով,

Օրերն անցկացրեք խինդով ու երգով:

 

Togh Dzer miyutyune orhnvi,

Dzer sirogh srtere miadzulvi,

Togh Dzer galiqe lini lusavor

Isk Dzer apagan lini paravor,

Yerjanik yegheq, hamategh kyanqov,

Orern antskatsreq khindov u yergov.

 

May your union be blessed

Your loving hearts merge,

May what comes be bright

May your future be glorious,

Be happy, together,

Spend your days with joy and singing.

ԾՆՈՒՆԴ - Birthday

Birthday

Շնորհավոր ծննդյանդ տարեդարձը։

Թող օրդ լցվի սիրով ու ծիծաղով:

Թող անակնկալները և անմոռանալի

պահերը ուղեկցեն քեզ ամբողջ կյանքում:

Միշտ եղիր առողջ և երջանիկ:

 

Shnorhavor tsnndyand taredardze.

Togh ord ltsvi sirov u tsitsaghov.

Togh anaknkalnere yev anmoranali

pahere ugheqtsen qez amboghj kyanqum.

Misht yeghir aroghj yev yerjanik.

 

 

Happy birthday!

May your day be filled with love and laughter.

May surprises and unforgettable

moments accompany you throughout your life.

Always be healthy and happy.

ՆՈՐ ՏԱՐԻ/ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ - Christmas/new year

Christmas

Շնորհավոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ:

Թող Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան օրերը լինեն պայծառ ու լուսավոր,

իսկ ձեր տոնական նվերը լինի սերն ու խաղաղությունը:

Թող գալիք տարին լինի նորանոր նվաճումների,

առողջության և երջանկության տարի:

Թող այն լինի առատության, բարօրության և բարեկեցության տարի: 

Թող իրականանան բոլոր իղձերը և երազանքները:

 

Shnorhavor Nor Tari yev Surb Tsnund.

Togh Amanore yev Surb Tsnndyan orere linen paytsar u lusavor,

isk dzer tonakan nyere lini sera u khaghaghutyune.

Togh galiq tarin lini noranor nvachumneri,

Aroghjutyan yev yerjankutyan tari.

Togh ayn lini aratutyan, barorutyan yev bareketsutyan tari.

Togh irakananan bolor ighdzere yev yerazanqnere.

 

Happy New Year and Merry Christmas!

Let the New Year and Christmas be dazzling and bright,

and may your holiday gift be love and peace.

May the coming year be a year of achievements,

of health and of happiness.

May it be a year of abundance, well-being and prosperity.

May all wishes and dreams come true.

-

Շնորհավոր Նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ:

Նոր տարվա այս գեղեցիկ և տոնական օրերին երազանքների

իրականացման հույսը թող թևածի ամենուր իսկ երկնքի

արծաթափայլ աստղերը ջերմացնեն բոլորի հոգիները:

 

Թող գալիք տարին բերի պայծառ ու լուսավոր օրեր:

Թող ուրախությունն ու խաղաղությունը միշտ շրջապատեն ձեզ:

 

 

Shnorhavor Nor Tari yev Surb Tsnund.

Nor tarva ays geghetsik yev tonakan orerin yerzanqneri

Irakanatsman huyse tough tevatsi amenur isk yerknqi

artsatapayl astghere jermatsnen bolori hoginere.

 

Togh galiq tarin beri paytsar u lusavor orer.

Togh urakhutyunn u khaghaghutyune misht shrjapaten dzez.

 

 

Happy New Year and Merry Christmas!

May the beautiful holidays

let the hope of fulfillment lie everywhere,

And the shimmering silver stars warm everyone's souls.

 

Let the coming year bring dazzling and bright days.

May joy and peace always surround you.

bottom of page